Linux na embedded zariadeniach - Knižnice - glibc


Autor: Stanislav Meduna