Linux na embedded zariadeniach - Vykonateľný súbor - I


Autor: Stanislav Meduna