Linux na embedded zariadeniach - Distribúcie - SnapGear


Autor: Stanislav Meduna