Linux na embedded zariadeniach - Distribúcie - eCos


Autor: Stanislav Meduna