Nevýhody OSS / FS vývoja - Priority - komerčný software I


Autor: Stanislav Meduna