Nevýhody OSS / FS vývoja - Rozdiely pri vývoji I - Open Source


Autor: Stanislav Meduna