Akcie

Linux
Stretnutia domácej aj medzinárodnej Linuxovej komunity.
Talkery
Talkerovské sešny a iné stretnutia.
Rodina
Rodinné akcie.
Ostatné
Ostatné.

Bratislava, 28. 12. 2008

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org