Digitálna fotografia a Linux

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah
 3. Motivácia
 4. Pamäťové médiá
 5. USB čítačka I
 6. USB čítačka II
 7. PCMCIA adaptér I
 8. PCMCIA adaptér II
 9. Obvyklé úpravy
 10. Prehliadač
 11. GIMP
 12. GIMP - redeye
 13. GIMP - Noise Remover
 14. GIMP - Refocus-It
 15. Nastavenie monitora
 16. Ukážka
 17. Webová galéria
 18. Webová galéria - ukážka
 19. Diskusia
 20. Zdroje I
 21. Zdroje II
 22. Záver

Používatelia Open Office si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte Open Office Impress.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Bratislava, 6. 3. 2005

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org