XML pre programátorov

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah
 3. Čo je XML
 4. Extensible
 5. Markup
 6. Language
 7. Oblasti použitia
 8. Prečo pužívať XML?
 9. Definícia typu dokumentu
 10. Zoznam distribúcií - model
 11. Zoznam distribúcií - DTD 1
 12. Zoznam distribúcií - DTD 2
 13. Zoznam distribúcií - dokument 1
 14. Zoznam distribúcií - dokument 2
 15. Parsery
 16. libxml2
 17. DOM
 18. SAX - stavový automat
 19. SAX - callbacky
 20. Libxml2 - DOM parser 1
 21. Libxml2 - DOM parser 2
 22. Libxml2 - DOM parser 3
 23. Libxml2 - SAX parser 1
 24. Libxml2 - SAX parser 2
 25. Libxml2 - SAX parser 3
 26. Libxml2 - SAX parser 4
 27. Zdroje
 28. Záver

Používatelia MS operačných systémov si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte MS PowerPoint 2000.

K dispozícii je tiež zdrojový kód príkladov použitých v prezentácii.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Príklady sú Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna a je ich možné používať a distribuovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Bratislava, 22. 9. 2002

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org