Opica a dinosaurus

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah
 3. História I
 4. História II
 5. Ako z toho von I
 6. Ako z toho von II
 7. Čo je .NET I
 8. Čo je .NET II
 9. .NET Framework
 10. CLR I
 11. CLR II
 12. Class library I
 13. Class library II
 14. C#
 15. .NET a Linux
 16. Mono
 17. Stav projektu
 18. Roadmap
 19. Vývojové prostredia
 20. SharpDevelop
 21. Licencie
 22. Patenty
 23. Áno alebo nie?
 24. Príklady
 25. Odkazy
 26. Záverečná strana

Používatelia MS operačných systémov si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte MS PowerPoint 2000.

K dispozícii je tiež zdrojový kód príkladov použitých v prezentácii.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Príklady sú Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna a je ich možné používať a distribuovať bez akýchkoľvek obmedzení.

Bratislava, 2. 11. 2003

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org