Linux na embedded zariadeniach

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah I
 3. Obsah II
 4. Platformy - MMU
 5. Platformy - Flat
 6. Obmedzenia Flat I
 7. Obmedzenia Flat II
 8. Obmedzenia Flat III
 9. Varianty
 10. Knižnice - glibc
 11. Knižnice - uClibc
 12. Knižnice - newlib
 13. Knižnice - C++
 14. Toolchain - obsah
 15. Vykonateľný súbor - I
 16. Vykonateľný súbor - II
 17. Toolchain - ako získať?
 18. Toolchain - predkompilovaný
 19. Toolchain - základy
 20. Toolchain - princíp
 21. Toolchain - configure
 22. Toolchain - crosstool
 23. Toolchain - elf2flt
 24. Toolchain - elf2flt II
 25. Debugger I
 26. Debugger II
 27. Emulátor
 28. Vývojové prostredie všeobecne
 29. Flash pamäte
 30. Súborové systémy - read-only
 31. Súborové systémy - jffs2
 32. Súborové systémy - mini_fo
 33. Súborové systémy
 34. Ako nainštalovať/oživiť
 35. Distribúcie - uClinux
 36. Distribúcie - SnapGear
 37. Distribúcie - OpenWRT
 38. Distribúcie - eCos
 39. Diskusia
 40. Odkazy - knižnice
 41. Odkazy - toolchain
 42. Odkazy - súborové systémy
 43. Odkazy - virtualizácia
 44. Odkazy - distribúcie

Používatelia Open Office si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte Open Office Impress.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2007 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Bratislava, 6. 10. 2007

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org