Testovanie

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah
 3. Zmysel testovania
 4. Plánovanie testov
 5. Druhy testov
 6. Unit test 1
 7. Unit test 2
 8. Smoke test
 9. Integračný test
 10. Funkčný test
 11. Systémový test
 12. Test výkonnosti
 13. Stress test
 14. Beta test
 15. Akceptačný test
 16. Regresný test
 17. Dobrý test
 18. Obvyklé problémy
 19. Podporný software
 20. Zhrnutie
 21. Zdroje
 22. Záver

Používatelia MS operačných systémov si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte MS PowerPoint 2000.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Bratislava, 22. 9. 2002

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org