Nevýhody OSS / FS vývoja

Kliknutím sem spustíte prezentáciu


Obsah

 1. Titulná strana
 2. Obsah
 3. Motivácia - komerčný software
 4. Motivácia - open source software
 5. Motivácia - open source software I
 6. Priority - komerčný software I
 7. Priority - komerčný software II
 8. Priority - open source software
 9. Rozdiely vo vývoji
 10. Rozdiely pri vývoji I - Open Source
 11. Rozdiely pri vývoji II - Open Source
 12. Dokumentácia I
 13. Dokumentácia II
 14. Dokumentácia - príklad LDP
 15. Support - komerčný software
 16. Support - open source software
 17. Komunikácia v tíme
 18. Spôsob vývoja
 19. Bazár
 20. Kritika bazáru I
 21. Kritika bazáru II
 22. Kritika bazáru III
 23. Ako zarobiť na open source I
 24. Ako zarobiť na open source II
 25. Diskusia
 26. Zdroje
 27. Záver

Používatelia Open Office si môžu stiahnuť prezentáciu vo formáte Open Office Impress.


Prezentácia je Copyright (C) 2002-2005 Stanislav Meduna. Používanie a distribúcia akýmkoľvek spôsobom a na akýkoľvek účel sú povolené za predpokladu, že tento copyright nebude odstránený. Modifikácie sú povolené za predpokladu, že uvediete tento copyright a seba ako autora modifikácií.

Bratislava, 4. 12. 2004

Stanislav Meduna
stano (AT) meduna.org